Červnové zasedání zastupitelstva.

21.06.2018

Piráti pravidlně chodí na jednání zastupitstva a monitorují dění v našem městě.

Nejdůležitější informace z jednání:


1. Na toto zasedání přišlo nezvykle mnoho diváků, zejména obyvatelé ulice Na Radouči. Ti požadovali ujištění radnice, že se na pozemku č. 608 (blízko Družstevníka) nebude stavět žádný bytový dům (dnes je zde park). To se nakonec i díky jejich předchozí veřejné iniciativě podařilo a primátor nechal tento programový bod projednat přednostně, s výsledkem, který zainteresované diváky jednoznačně potěšil. Tímto chceme ocenit občanský aktivismus obyvatel ulice Na Radouči, kteří ukázali, že má smysl zajímat se o dění kolem nás a postavit se za správnou věc.


2. Zastupitelstvo města schválilo budoucí odkup pozemku č. 476 (pod hradem), známého jako Poplužní dvůr. Městotak zahájilo 1. etapu projektu, ve kterém chce z nádvoří Boleslavského hradu dolů k Nádražní ulici postavit výtah podobný tomu, který je dnes na Ptácké ulici. Upřímně, zdá se nám to absurdní. Obvzlášť po zkušenosti města s bojem památkářů za uznání Domu Kultury jako kulturní památky. Podrobnější informace zjišťujeme, abychom vám je co nejdříve mohli přinést v samostatném příspěvku.


3. Byl schválen plán rozvoje sportu v Mladé Boleslavi pro období 2018 - 2024. Mladá Boleslav by si podle něj měla udržet pozici města s největšími výdaji na podporu sportu, ale o tom, kam peníze přesně půjdou, nevíme nic. Materiál není dohledatelný na stránkách města ani na mb-netu a sami zastupitelé informovali, že jeho text bude velmi obecný, pojdenávající o třech prioritách: výstavba nových sportovišť, údržba stávajících a podpora sportovních spolků. Sestavení takového rozvojového plánu muselo být "velmi náročné".


4. Zastupitelstvo odsouhlasilo odškodnění Rezidenci Jičínská s.r.o. ve výši 1,3 milionů Kč za vypracování studie bytové výstavby na části parcely č. 655/328 (mezi panelovými domy 1, 2, 3 a bývalým kinem Forum), se kterou se o tyto pozemky ucházela v městem vypsaném výběrovém řízení. Pozemky nakonec získá Škoda auto a. s. a pan primátor zmíněnou finanční kompenzaci vysvětlil tím, že se výsledná studie určitě bude k něčemu hodit (respektive, že se bude hodit firmě Škoda Auto, novému vlastníkovi pozemků), a také tím, že finanční kompenzací snad město předejde žalobě ze strany zástupců Rezidence Jičínská.Podle nás oba argumenty postrádají logiku. K čemu budou městu nebo Škodovce plány bytové výstavby na tomto konkrétním pozemku, když zde nový vlastník plánuje velkou kancelářskou budovu (nový Pentagon + polikliniku)? A proč se město obává, že by prohrálo případný soudní spor s jedním z řádně přihlášených účastníků výběrového řízení na zmiňované pozemky? Zajímavé také je, proč žádný z ostatních zájemců o tento pozemek, kterých bylo krom Rezidence Jičínská ještě několik, neuplatnil tento postup a nežaluje město z nevyváženosti výběrového řízení? Zdá se nám to jako čirý altruismus.