Předvánoční změny územního plánu

22.12.2018

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se konalo zasedání zastupitelstva města Mladá Boleslav. V této souvislosti jste pravděpodobně slyšeli o plánovaných kontroverzních změnách územního plánu, které zastupitelstvo schválilo.

Zastupitelé tento dokument obdrželi jen několik hodin před samotným jednáním, což je přinejmenší zvláštní - neměli možnost se s tímto návrhem detailněji seznámit. Zvláště s přihlédnutím k zákonu O obcích, který říká, že zastupitelé musí dostávat materiály minimálně 7 dnů předem.

Diskutované změny se týkají celkem deseti někdy vzájemně provázaných bodů, které Vám zde chceme podrobněji představit.🙂

1) Na západním svahu Štěpánky v sousedství Dubců má dojít k vymezení pozemku pro novou MiniZOO. Jak jistě víte, v Mladé Boleslavi jedna MiniZOO, vedle Osmiletého gymnázia, již existuje. Spadá pod Ekocentrum Zahrada (DDM) a je velmi aktivní. Kromě mnoha kroužků pro děti a dospívající nabízí pravidelné přednášky a nutno dodat, že díky nim je vstupné do MiniZOO pro veřejnost za symbolickou cenu.

Když jsme se v den zasedání zastupitelstva obrátili na vedoucí Ekocentra, zda by nám mohla poskytnout bližší informace o danému projektu další MiniZOO na Štěpánce, odpověděla: ,,Zmiňovaná iniciativa nemá s našimi aktivitami žádnou souvislost, ani jsme ze strany města nebyli stran této iniciativy kontaktováni."
V této chvíli se tedy zdá, že město má v plánu vytvořit úplně novou ZOO, která nebude mít s tou současnou nic společného. Podle nás je to nejen škoda, ale doslova nevyužitá šance navázat na úspěchy dobře fungujícího Ekocentra a jeho kvalitních zaměstnanců. Je zřejmé, že zřízení zcela nové ZOO, navíc v městském parku, bude finančně náročnější. Nehledě na fakt, že takové zásahy opět nezanedbatelně zmenší Štěpánku.

2) Má dojít k převodu RS pozemků (Rekreace, sport) na územní plochu bydlení v rodinných domech v severní části Michalovic. V této městské části se v poslední době dynamicky rozvíjí bytová výstavba. Zaráží nás však skutečnost, že vlastník pozemků, resort Třešňovka, s příslušnými pozemky již aktivně nakládá a obchoduje s nimi (přičemž deset z nich už dokonce prodal). To nás vede k otázce, jak může někdo prodávat pozemky pro stavbu rodinných domů, i když jejich stavba v této lokalitě byla až dodnes nemožná.

3) Změna územní plochy, kde se dnes nachází hřbitov Čejetice, z plochy označené ZS (Sídelní zeleň veřejná - stabilizační prvek) na územní plochu H (umožňující využití pouze pro hřbitov). Toto rozhodnutí de facto odstartuje stavbu nového hřbitova určeného pro celé město v Čejeticích. Drtivá většina obyvatel této městské části sice podepsala petici, která vyzývala město, aby se hřbitov postavil na pozemcích u Podchlumí, protože tyto pozemky koupilo město po roce 1989 za velmi výhodnou cenu se slibem, že zde vznikne nový Mladoboleslavský hřbitov. Později však o tento pozemek projevil zájem developer a město i přes nepopiratelný nesouhlas místních obyvatel se zde chystá započít výstavbu.

Občané Čejetic měli možnost setkat se s vedením města Mladá Boleslav, kde vystoupil i primátor Raduan Nwelati, jenž slíbil, že návrh rozšíření současného malého hřbitůvku na velký městský hřbitov se obejde beze změn označení okolních pozemků, jelikož město plánuje postavit tzv. lesní hřbitov. Obyvatelé tak měli dostat záruku, že ráz současného okolí hřbitova zůstane zalesněný. Tento politický slib se však v současné době nejeví příliš důvěryhodně.

Body 4) a 5) se týkají dvou parkovacích domů u Česany a vedle Motorového centra, které má už delší dobu v plánu postavit Škoda auto a.s.. Cílem je ulehčit dopravě a vytvořit nová, v dané lokalitě dosud výrazně chybějící parkovací místa pro zaměstnance. K oběma parkovacím domům příliš informací k dispozici není (podle všeho by měly být vícepatrové). Můžeme jen doufat, že veřejnost bude náležitě informována v budoucnu a jejich architektonický ráz splyne s okolním prostředím.

6) V rámci nového územního plánu se rovněž diskutuje stavba silnice (s chodníkem) u Česany pod mostem, kde dnes vede pouze cesta pro pěší. Současný stav tohoto místa podobné zásahy více než potřebuje. Navíc můstek pro pěší, který je denně bezpochyby plně vytížen, se nachází v havarijním stavu. Škoda auto a.s. si od tohoto projektu slibuje lepší propojení obou svých areálů. Nyní by měl proběhnout ekologický průzkum okolí, který by měl stavbu podpořit.

7) Doplňuje bod 6) o cyklostezku, která by přes tuto cestu měla vést.

8) V tomto bodu se diskutuje převod pozemku P (Přírodní zóna) na RS pozemek (Rekreace a sport). Pozemek P, jehož plocha je relativně zanedbatelná, totiž neumožňuje výstavbu cyklostezky, která se zde plánuje.

9) Daná změna souvisí s ostatními návrhy. V jednotlivých územních plochách navržených ke změnám jejich využití se musí vymezit tzv. prvky ekologické stability. Ty se z nich vyjmou a ponechají se jim stará označení.

10) Tento bod za zabývá řekou Jizerou a využitím jejího toku jako plochy RS (Rekreace a sport). Konkrétně se návrh zmiňuje např. o stavbě umělého mola.

Důležité je také zmínit, co se týče celého návrhu, že zastupitelstvo nemá pravomoc libovolně měnit územní plán. Návrh schválený zastupitelstvem se pouze dotazuje Krajského úřadu, zda-li můžou být zmíněné změny provedeny. Takže tu je stále možnost, že kraj některé změny odmítne a vrátí je. (zkrácený postup)